Ny styreleiar i Tusenfryd barnehage

På grunn av koronasituasjonen i vår, vart årmøtet i april utsatt til 10.juni. På årsmøtet i juni vart Thomas Roset valt til ny styreleiar i Tusenfryd barnehage. Thomas gjekk inn som styreleiar etter Henrik Bjørdal, og er valt for perioden fram til april 2022.

Styret for barnehageåret 2020-2021 har denne samansetninga:

  • Styreleiar: Thomas Roset 
  • Nestleiar: Brynjulf Frøysa
  • Styremedlem: Patrycja Pawelec
  • Styremedlem: Lars Andre Langlo
  • Personalrepresentant: Lene Vongraven
  • Kommunalrepresentant: Øystein Strand
  • Sekretær for styret og dagleg leiar: Gro Anita Rjånes