BARNEHAGERUTE 2022-2023

Her finn du oversikt over ferie, planleggingsdagar m.m. for Tusenfryd barnehage barnehageåret 2022-2023

Månad

Barnehage

Skule

 

August

 

Barnehageåret vert rekna frå 01.08.

Første dag for barna er 09.08. Første dag etter ferien er plandag for personalet og barnehagen er stengt.

Første skuledag 23.08.

September

 

Felles plandag for private og kommunale barnehagar Stranda. Ikkje fastsett dato. Kan også bli i oktober og november.

 

 

Oktober

 

 

Haustferie veke 41

(10.10.-14.10.)

November

 

 

 

Desember

 

Siste barnehagedag før jul er fredag 23.12.

Barnehagen er stengt i romjula.

Siste skuledag før jul er onsdag 21.12. Skulen er stengt i romjula.

Januar

 

Første dag etter nyttår er tysdag 03.01.

Første skuledag etter jul er tysdag 03.01.

Februar

 

 

 

Mars

 

Påskeferie: Siste dag før påske er fredag 31.03.

Barnehagen er stengt f.o.m. 03.04.- t.o.m. 10.04.

Første dag etter påske er tysdag 11.04.

Påskeferie: Siste dag før påske er fredag 31.03.

Skulen er stengt f.o.m. 03.04.- t.o.m. 10.04.

April

 

Mai

 

Barnehagen er stengt 17.(nasjonaldag), 18. (Kristi himmelfartsdag) og 19.mai

 

Elevfri dag 19.mai

Juni

 

 

Siste skuledag før ferien: 22.06.

Juli

 

Barnehagen er stengt i veke 29, 30 og 31

 

 

 

Skulane har 7 plandagar.

FERIEAVVIKLING:

Alle barn skal ha 4 veker ferie i løpet av barnehageåret. 3 av desse vekene skal vere samanhengande og i perioden 01.05.-30.09. Den 4. ferieveka skal og vere samanhengande, men kan leggast når ein måtte ønske det gjennom barnehageåret. Barn som tek til på skule må ta ut alle 4 vekene innan 01.08. Det må søkjast styret for barnehagen dersom ein ønskjer ferie utanom normalperioden.

Det skal meldast frå om ferie innan 01.04. kvart år. Dagleg leiar kan innhente opplysningar om det tidlegare dersom det er mogleg. Barnehagen held stengt tre veker i fellesferien; veke 29, 30 og 31. Behovet for å halde ferieope i veke 28, skal behovsprøvast. Styret skal vurdere å halde ope i veke 28 dersom det er meldt inn behov for 12 heile barnehageplassar. Det er styret som avgjer om det er økonomisk forsvarleg å halde ferieope.

 

Personalet har den 5.ferieveka fordelt på jul, påske og inneklemte dagar.

Feriedagar: 27.12, 28.12, 30.12, 03.04, 19.05.

 

Barnehagane skal ha minimum 5 plandagar.

Planleggingsdagar: 08.08, flytande dag sept./okt, 29.12, 02.01, 04.04.