Dugnad

DUGNAD Alle foreldre som får plass til sitt barn i Tusenfryd barnehage, forpliktar seg til minimum 20 dugnadstimar pr. barnehageår jmf barnehagevedtektene. Styret vurderer kvart år om timetalet kan justerast ned. For barnehage året 20/21 er desse timane justert ned til 15 timar. Dei fleste dugnadstimane vert gjennomført som fellesdugnadar, ein på hausten og på våren.