Nyhetsarkiv

 • TUSENFRYD BARNEHAGE SIN ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2022-2023

  Her kan du lese Tusenfryd barnehage SA sin årsplan for barnehageåret 2022-2023.
  I tillegg blir det utgitt halvårsplanen og periodeplaner tilpasset den enkelte avdeling.

  I årsplan og halvårsplan får du informasjon om barnehagen sitt pedagogiske arbeid.
  Du får også informasjon om f.eks. rutiner ved ferieavvikling, oversikt over plandager og ulike fridager.

 • Endring i betalingssatsane frå 1.august

  Makspris
  Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

  Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 315 per måned fra og med 1. januar 2022 og kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022.

  Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

  Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.
  (Udir.no)

 • BARNEHAGERUTE 2022-2023

  Her finn du oversikt over ferie, planleggingsdagar m.m. for Tusenfryd barnehage barnehageåret 2022-2023

 • I dag starter førskulebarna med førskulebading

  Førskulebarna i Tusenfryd barnehage brukar å ha førskulebading på Ringstad skule.


 • BRANNVERNVEKE

  Barnehagen har hatt tema brannvern.

 • Årsplan 2021-2022

  Følg lenken for å lese heile årsplanen vår!