Andelsbarnehage

ANDELS BARNEHAGE Tusenfryd barnehage vert driven som eit samvirkeforetak. Antal andelar skal samsvare med antal plassar i barnehagen. Alle barn som får fast plass i barnehagen, krev kjøp av andel. Når barnet sluttar, pliktar andelseigar å løyse inn sin andel for likelydande beløp som kjøpesummen. Andel pr. barn i Tusenfryd barnehage kostar kr. 2000,- (viser til meir info.i vedtektene.)