Ski- og akedag

Heile vinteren prøver vi å legge til rette for ulike aktivitetstyper på snø; ski, truger, aking, turer i skogen og i nærmiljøet. Dei eldste barna tek bussen til skisenteret og tek gondolen til toppen av Roalden. Men ein dag i februar har vi ein felles ski- og akedag i Tusenfryd.

 

Denne dagen lager vi løype på leikeplassen der barna kan gå runde på runde på ski. Dei får prøve #hinderløype", "skiskyting med erteposer". Dersom snøforholda ligg til rette for det, lagar vi skihopp for dei som vil prøve det. Dei yngste barna er med og ser på, eller aker i barnehagen.

Vi lager pølsebod og avslutter med høgtidleg premieutdeling til alle!