SPRÅK ER MYKJE MEIR ENN BERRE PRAT

Ein dag i barnehagen består av utallige kvardagssituasjonar der barna kan bruke språket aktivt, og eit godt språkstimulerande miljø er prega av at personalet brukar språket i samspel med barna heile dagen. Dei vaksne sin innsats er viktig, og dei er språkmodellar for barna

Nyheter

Laster..