Ønsker de plass i Tusenfryd barnehage?

Alle som ønsker barnehageplass i Tusenfryd barnehage må søke gjennom Stranda kommune si heimeside. https://www.stranda.kommune.no/tenester/oppvekst/barnehage/ Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. VELKOMMER SOM SØKER!